Ενημέρωση από τον Εμπορικό -Επαγγελματικό Σύλλογο ΠόρουporosairΟ Εμπορικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου, εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου, προς ενημέρωση των εμπόρων και των επαγγελματιών του νησιού: 

“Ο Εμπορικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου, εκπροσωπώντας θεσμικά το σύνολο των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών του νησιού, θέλει να ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις και τους Επαγγελματίες του Πόρου – είτε είναι μέλη του είτε όχι – για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα.

1)      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Πιστοποιητικό Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που χορηγεί ο Εθνικός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι υποχρεωτικό για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους στις επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/1-08-2007 (ΦΕΚ 1616) και τη Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/γ.π/οικ. 96967 (φεκ β 2718/8-10-12). Ως επιχειρήσεις τροφίμων εννοούνται όσες παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων και τη μαζική εστίαση: Εστιατόρια, Ταβέρνες, Μεζεδοπωλεία, Ζαχαροπλαστεία, SuperMarket, Παντοπωλεία, Κάβες, Οπωροπωλεία, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Αρτοποιεία & Πρατήρια Άρτου, Σνάκ Μπάρ, Καφετέριες, Καντίνες, και όλοι οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Στα πλαίσια της σχετικής Υπουργικής Απόφασης οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στους οργανισμούς έχουν ενταθεί, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε πολλές επιχειρήσεις. Ο Ε.Ε.Σ.Π θα προβεί στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, διάρκειας 10 ωρών, με κόστος 100,00 €. Η τελική φάση περιλαμβάνει εξετάσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Υποβολή Αιτήσεων έως 5 Απριλίου 2013

 

2)      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Όμως για τη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας που κατατάσσονται οι περισσότερες επιχειρήσεις της περιοχής μας, ο εργοδότης μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί πάνω σε θέματα «Υγιεινής και Ασφάλειας σε Χώρους Εργασίας».

Τέτοιες επιχειρήσεις ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Εμπόριο – Εστιατόρια – Ξενοδοχεία – Καφετέριες, Τράπεζες, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις Υποθέσεων ,Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων , Λοιπές υπηρεσίες, Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας.

Για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του Πόρου και την αποφυγή προστίμων ή άλλων Διοικητικών προβλημάτων ο Ε.Ε.Σ.Π διοργανώνει εκπαιδευτικά Σεμινάρια κατάρτισης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ασφαλείας διάρκειας 10 ωρών με κόστος 65,00 €. Υποβολή Αιτήσεων έως 5 Απριλίου 2013

 

  1. 3.      ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2718 / 8-10-2012 «Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις», επιτρέπεται πλέον η χρήση Μουσικής και Μουσικών Οργάνων με μεγίστη Α-Ηχοστάθμη 80 db ακόμα και σε υπαίθριο χώρο. Για την απόκτηση της σχετικής Άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων  πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Πόρου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν πλέον των δικαιολογητικών τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων η οποία θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί δεν δημιουργούν προβλήματα. Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες.

  1. 4.      ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η Υγειονομική Διάταξη 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β΄/29.10.1992) αντικαταστήθηκε από την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τευχ. Β/11.4.2012) Υ.Δ. Η νέα Υγειονομική Διάταξη αναφέρει ότι όσοι ασχολούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Το πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται πλέον από ιατρό Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, της επιλογής του ενδιαφερόμενου με κλινική εξέταση και εργαστηριακό έλεγχο. Στη περιοχή μας η διαδικασία έκδοσης του Βιβλιαρίου Υγείας μπορεί να ολοκληρωθεί στο Κέντρο Υγείας Γαλατά καθώς και στους Ιατρούς συνεργάτες του ΕΟΠΥΥ της ευρύτερης περιοχής.

  1. 5.      ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα το Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 282/1998, είναι υποχρεωτική η έκδοση Άδειας Εργασίας για ημεδαπούς (ισχύει για όλη την επικράτεια χωρίς χρονικό περιορισμό) και αλλοδαπούς (ισχύει για συγκεκριμένο εργοδότη και για όσο χρόνο ισχύει η άδεια παραμονής του στην χώρα). Ο Πολίτης μπορεί να προσέρχεται στο ΚΕΠ Πόρου ή στο Α.Τ. Πόρου για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας εργασίας (ΕΛΑΣ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας, Ένσημα αστυνομίας ονομαστικής αξίας 2,93 €, Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (περί μονίμου κατοικίας), Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής – πράσινη κάρτα ή οποιοδήποτε έγγραφο νόμιμης παραμονής και εργασίας για αλλοδαπούς, Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας, 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Α. Συξέρης  Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Παπαχρήστου Πρόεδρος

                                                                
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γρηγόρης says:

    Δεν υφίσταται αστυνομικό ένσημο 2,93 ευρώ. Πλέον καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο με κωδικό 6193) συμπληρώνοντας το ποσό των τριών (3) ευρώ. Προσοχή στο ποσό διότι με τα 7 σεντ λιγότερα ΔΕΝ θα γίνει δεκτή η αίτηση.

Σχολιάστε