Ελεύθερα θα παίρνουν νερό ο Πόρος και η Ύδρα από τις γεωτρήσεις στην ΤροιζηνίαIMGP3659Ακυρώθηκε από τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο και από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, η απόφαση του Δ.Σ. Τροιζηνίας για την “σφράγιση γεωτρήσεων Πόρου και Ύδρας που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου μας, αν δε προσέλθουν να πάρουν άδεια από τον Δήμο μας για άντληση και μεταφορά νερού για ύδρευση”.
Πιο συγκεκριμένα, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας στις 25 Ιουλίου, με την υπ. Αριθμ. 128/2012 Απόφαση, είχαν αποφασιστεί τα ακόλουθα:

1. Να κληθούν οι Δήμοι Πόρου και Ύδρας, οι οποίοι αντλούν νερό από υδροληψίες εντός των ορίων του Δήμου Τροιζηνίας και διοχετεύουν αυτό με αντάλλαγμα μέσω του δικτύου τους ύδρευσης, να ζητήσουν την προβλεπόμενη από το αρ. 12ΒΔ24.9-20.10.1958 αδειοδότηση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσας. Η θετική ανταπόκριση τους θα ληφθεί υπ’ όψιν για τη διαδικασία ορισμού του σχετικού τέλους από το Δήμο Τροιζηνίας.
2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν να ζητήσουν την άδεια του Δήμου Τροιζηνίας στην παραπάνω προθεσμία, να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες ορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους εμπορίας νερού από τους Δήμου Πόρου και Ύδρας για την έως και το τρέχον έτος χρήση τους και οι νόμιμες διαδικασίες παύσης άντλησης νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα του Δήμου Τροιζηνίας, ήτοι σφράγισης των υδροληψιών τους αφού αυτές λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη άδεια του Δήμου Τροιζηνίας και συνεπώς παράνομα, από το επόμενο έτος (01-01-2013) ώστε να έχουν το χρόνο ανεύρεσης άλλου τρόπου καλύψεως των σχετικών αναγκών των δημοτών τους.

Από τον Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών “ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία” κ. Σάββα Ν. Αθανασίου ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
«Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 128 της 25ης Ιουλίου 2012, που η πλειοψηφία μετά από εισήγηση του δημάρχου ψήφισε την “σφράγιση γεωτρήσεων Πόρου και Ύδρας που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου μας, αν δε προσέλθουν να πάρουν άδεια από τον Δήμο μας για άντληση και μεταφορά νερού για ύδρευση”.
Η στάση των συμβούλων της μειοψηφίας για ακόμα μία φορά δικαιώθηκε, που ψήφισε κατά της απόφασης με το αιτιολογικό ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορούμε να το στερήσουμε από πολίτες. Τόσο, ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, με τον υπ’ αριθμόν 44945/39857/24.10.2012, όσο και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, που υπογράφει η κυρία Αρετή Μπελιά, με την υπ’ αριθμόν 33870/24 Σεπτεμβρίου 2012, ακύρωσε την συγκεκριμένη απόφαση, επειδή “οι δήμοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του προαναφερόμενου δικαιώματος”.
Η ακύρωση της απόφασης δείχνει περίτρανα τον επιπόλαιο τρόπο που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία ορισμένα κρίσιμα θέματα, που άπτονται στα συμφέροντα των πολιτών.

16.1.2013».

Βρείτε μας στο Facebook
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Γιάννης Γκούμας says:

    Δεν είναι στην δικαιοδοσία των δήμων η αδειοδότηση υδροληψιών, αλλά γίνεται πιο κεντρικά. Πέρα από αυτό είναι ηθικό να αφήσουμε μία ολόκληρη πόλη χωρίς νερό για μια τυπικότητα; Είναι δυνατόν να μην εγκριθεί αδειοδότηση υδροδότητσης μίας πόλης.
    Είπαμε η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη στην συνείδηση του λαού αλλά δεν είναι τέρατα.

Σχολιάστε