Δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ. Πόρου και μια του Κληροδοτήματος Δουζίνα την ερχόμενη εβδομάδαIMGP0803Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Η πρώτη Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:00 στο κτίριο Συγγρού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2016 (Απόφαση Ο.Ε. 70/2016) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

3.Έγκριση ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για λειτουργία γραφείου ανταποκριτή. (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πόρου (τριμηνιαία έκθεση Π/Υ 4ου τριμήνου 2015). (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

5.Έγκριση διαμορφωμένων οικονομικών στοιχείων και εκκρεμών υποχρεώσεων καταργούμενου νομικού προσώπου Κ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πόρου. (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

6.Απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών καυσίμων – λιπαντικών κ.λ.π. έτους 2016. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Λύση ΔΗΚΕΠ. (Εισηγητής κ. Χρήστος Χίος).

8.Επικαιροποίηση/υλοποίηση ή μη της με αριθμό 217/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (συμβιβασμός για υπόθεση Καλαντίδου). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

9.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ του κ. Τσίτωνα Γεωργίου. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

10.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ της Ροίδης Κ. – Λημνιός Ι. Ο.Ε. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

11.Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της κ. Μωροπούλου Μαρίας με την επωνυμία “ΜΑΛΙΜΠΟΥ” για το έτος 2016 έως ώρα 03:00. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

12.Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της Μωρόπουλος Νικ. & Σία Ο.Ε. με την επωνυμία “ΣΟΦΡΑΝΟ” για το έτος 2016 έως ώρα 03:00. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου  2016 και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (απολογισμός οικ. έτους 2012). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

2.Πρόσληψη μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υ.Ε. σε ανταποδοτική υπηρεσία. (Εισηγήτρια κ. Αλίκη Μανωλοπούλου).

3.Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός ακινήτου (διαμέρισμα τριωρόφου κτιρίου). (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

4.Αναπροσαρμογή (μείωση) Τιμών Ζωνών Δήμου Πόρου (ΤΑΠ). (Εισηγήτρια κ. Πρωτόπαπα Φωτεινή).

5.Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 649/5-2-2016 Δήλωσης – Αίτησης της κ. Ευδοκίας Παλαβράκη, περί καταγγελίας της μίσθωσης του Νο12 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Πόρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων. (Εισηγητής κ. Παπαχρήστου Αναστάσιος).

7.Έγκριση διάθεσης πίστωσης 420,00€ για δαπάνη προμήθειας ενημερωτικού εντύπου για το Ρολόι της πόλης. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

8.Επιστροφή ποσού 115.15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν. (Εισηγητής κ. Κουτουζής Γεώργιος).

9.Αίτηση κ. Μαρίας Μακροπούλου κ.λ.π. περί λήψης απόφασης για μη διεκδίκηση από τον Δήμο Κ/Χ. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

 

Την ίδια μέρα, θα συνεδριάσει και η της Δ.Ε. του Κληροδοτήματος Δ. στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 

1.Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Δ. Δουζίνα έτους 2016.

 

 

 

 
Σχολιάστε