Διακήρυξη δημοπρασίας για καταστήματα Δημοτικής Αγοράς ΠόρουΟ Δήμαρχος Πόρου προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Πόρου όπως παρακάτω:

 

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 5

Έκταση: 15 τ.μ.

Είδος: Το προς ενοικίαση κατάστημα μπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, ανθοπωλείο και γενικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς τραπεζοκαθίσματα).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 400€.

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 8

Έκταση: 21 τ.μ.

Είδος: Κρεοπωλείο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 500€.

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 10

Έκταση: 21 τ.μ.

Είδος: Ιχθυοπωλείο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 500€.

 

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν στις 20 Ιουλίου 2017 (ώρες 11:00, 12:00 και 13:00 για τα καταστήματα υπ’ αριθμ. 5, 8 και 10, αντίστοιχα) στο δημοτικό κατάστημα Πόρου. Μαζί με τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με την αξία του κατώτερου μηνιαίου μισθώματος, ήτοι 400€ για το υπ’ αριθμ. 5 κατάστημα, 500€ για το υπ’ αριθμ. 8 κατάστημα και 500€ για το υπ’ αριθμ. 10 κατάστημα.
Σχολιάστε