Διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου Λυκείου ΠόρουΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου, διακηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές την 30-5-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ. στο γραφείο Διεύθυνσης Λυκείου Πόρου για την εκμίσθωση του κυλικείου του Λυκείου Πόρου. Η διάρκεια της σύμβασης για την εκμίσθωση του κυλικείου θα είναι για 6 χρόνια και ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Σχολιάστε