Διαγωνισμός για το κυλικείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου ΠόρουsxoleiaΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενσφράγιστων προσφορών για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόρου στις 17 Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 και ώρα 13.00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρου τις ώρες 08.30 – 12.30 (τηλ.: 2298022329) απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν την έντυπη αίτηση συμμετοχής, τη διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και να ενημερωθούν για τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τη μίσθωση και λειτουργία σχολικού κυλικείου.
Σχολιάστε