Διάθεση ποσού στον Δήμο Πόρου για πολιτική προστασίαΗ Δημοτική αρχή, με ανακοίνωση της, κάνει γνωστό πως αμέσως μετά την απόφαση κατανομής πίστωσης προς τον Δήμο Πόρου ύψους 33.300€ για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας, συγκάλεσε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 21 Ιουνίου κατά την οποία έγινε αποδοχή του ποσού και εγγραφή του στον προϋπολογισμό του 2012 ως έκτακτο έσοδο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Παράλληλα κίνησε τις διαδικασίες για την άμεση διάθεσή του για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.
Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του, διότι έστω και καθυστερημένα το Υπουργείο έλαβε υπόψη του τις οχλήσεις των εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. και ενέκρινε την οικονομική ενίσχυση των Δήμων για να καλυφθούν τα έξοδα των δράσεων της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.
Σχολιάστε