Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 26 ΟκτωβρίουIMGP4084Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 26 Οκτωβρίου  2015 και ώρα 15:00 στο γραφείο Δημάρχου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πόρου έτους 2015 (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 227/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (απολογισμός οικ. έτους 2010) (Εισηγητής κ. Τζάνος Ευάγγελος).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 231/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου (αναμόρφωση Π/Υ 2015) (Εισηγητής κ. Τζάνος Ευάγγελος).

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ (αναμόρφωση Π/Υ 2015) (Εισηγητής κ. Χίος Χρήστος).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2015 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ (αναμόρφωση Π/Υ 2015) (Εισηγητής κ. Χίος Χρήστος).

7.Καταβολή ή μη επιδομάτων εορτών και άδειας στους δημοτικούς υπαλλήλους: Αναστάσιο Ξάνθη (προϊστάμενο Τ.Υ.), Ανδρέα Δανόπουλο (πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ.) & Δέσποινας Αμοργιανού (διοικ. υπάλληλο) (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2015 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (κατανομή ποσών γιά λειτουργικά έξοδα στις σχολ. Επιτροπές (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

9.Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους από την Επιτροπή παραλαβής υλικών & εργασιών γιά το έτος 2015 (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

10.Τροποποίηση σχεδίου, λόγω παράλειψης σχεδίασης οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 190 του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του παραδοσιακού Οικισμού και Ιστορικού Τόπου του Πόρου, Νομού Αττικής (Εισηγητής κ. Δανόπουλος Ανδρέας).

11.Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου συνοδιοκτησίας κ. Κων/νου Καρατζά, κ. Μιχαήλ Καρατζά και κ. Μαρίας θυγ. Κων/νου Καρατζά, στο τμήμα του Ο.Τ. 375 του εγκεκριμένου Ρ/Σ Παραδοσιακού Οικισμού Πόρου, Νομού Αττικής (Εισηγητής κ. Δανόπουλος Ανδρέας).

12.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 Απόφασης της ΕΤΑΠ και διάθεση πίστωσης 6.700,00€ γιά τη δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Πόρου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “WORLD TRAVEL MARKET 2015”, στο Λονδίνο και γιά δαπάνη οργάνωσης & εκπροσώπησής του (Εισηγητής κ. Καίκας Γεώργιος).

13.Έγκριση διάθεσης πίστωσης γιά δαπάνη εξόδων εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου (Εισηγητής κ. Βαρβάρου Μαρία).
Σχολιάστε