Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου την Πέμπτη 14/3IMGP0196 (2)Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Πόρου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 17/2013) (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζεντέλης Ευάγγελος).

2. Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων & καθαρισμός κοινοχρήστων Δήμου Πόρου» προϋπολογισμού 67.800,00€ (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

3. Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού (Εισηγήτρια Δημ. Υπάλληλος Μανωλοπούλου Αλικη).

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πόρου για το έτος 2012. (Εισηγήτρια Δημ. Σύμβουλος κ. Κουτουζή Ελένη).

5. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πόρου (Εισηγητής Δήμαρχος).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2013 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί «Κατανομής λειτουργικών δαπανών στα σχολεία» (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7. Έγκριση διαγραφής ποσών από λανθασμένες χρεώσεις του συστήματος (δόσεις βιολογικού. Ύδρευσης, τελών ευπρεπισμού τάφων κ.λ.π.) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Σισμάνης Πέτρος).

8. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για λογαριασμούς ύδρευσης. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζεντέλης Ευάγγελος).

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εορτασμό εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821. (Εισηγήτρια Δημ. Σύμβουλος κ. Μητσιοπούλου Σταματίνα).

10. Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Κ.Α. 10.6634 ποσό 600,00€) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλο κ. Πασχάλης Γεώργιος).

11. Έγκριση προμήθειας κλιματιστικών (Κ.Α. 10.7131.0002 ποσό 3.000,00€) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).

12. Έγκριση προμήθειας προγραμμάτων μισθοδοσίας & διοίκησης (Κ.Α. 10.7134.0006 ποσό 2.000,00€) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. πασχάλης Γεώργιος).

13. Έγκριση προμήθειας & εργασιών συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών (Κ.Α. 15.6262.0001 ποσό 4.000,00€) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).

14. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών οργάνων παιδικής χαράς κ.λ.π. (Κ.Α. 15.6672.0001 ποσό 2.000,00€) (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Πασχάλης Γεώργιος).

15. Έγκριση προμήθειας οργάνων παιδικής χαράς (Κ.Α. 15.7135.0003 ποσό 3.000,00€) (Εισηγητής κ. Πασχάλης Γεώργιος).

16. Έγκριση προμήθειας & εργασιών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων (Κ.Α. 20.6263.0001 ποσό 8.000,00€) (Εισηγητής κ. Πασχάλης Γεώργιος).

17. Έγκριση προμήθειας ελαστικών οχημάτων (Κ.Α. 20.6673.0004 ποσό 4.000,00€) (Εισηγητής κ. Πασχάλης Γεώργιος).

18. Έγκριση προμήθειας φορητών καταμετρητών ενδείξεων νερού (Κ.Α. 25.7134.0001 ποσό 3.500,00€) (Εισηγητής κ. Πασχάλης Γεώργιος).

19. Έγκριση προμήθειας συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας VHF κ.λ.π. (Κ.Α. 30.7135.0002 ποσό 3.000,00€) (Εισηγητής κ. Πασχάλης Γεώργιος).

20. Αίτηση κ. Λούκου Φίλλιπου. (Εισηγητής Δημ. Υπάλληλος κ. Ξάνθης Αναστάσιος).
Σχολιάστε