Δημητριάδης και Πάνου ζητούν τη σύγκληση Δ.Σ. με θέμα το ΒΙΟΚΑIMGP7960Τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, ζήτησαν εγγράφως στις 14/5 οι σύμβουλοι των δυο παρατάξεων της μειοψηφίας «Αλλαγή Πορείας» του Γιάννη Δημητριάδη και «Αγώνας Επιβίωσης – Πόρος» του Δημήτρη Πάνου.
Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού Πόρου – Γαλατά και θα ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω:
α) Ανάθεση από το Δήμο, σε ανεξάρτητο φορέα, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και σύνταξης Μελέτης με αντικείμενο: «Διάγνωση των υφιστάμενων και εν δυνάμει προβλημάτων που αφορούν στη μονάδα και το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού και διατύπωση συνολικής πρότασης για την επίλυσή τους». Η εντολή ανάθεσης θα περιλαμβάνει πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα στα έγγραφα και τους χώρους του ΒΙΟΚΑ για όσο διάστημα απαιτεί ο φορέας, ενώ το κόστος της θα καλυφθεί από την παράταξη μείζονος μειοψηφίας.
β) Εφαρμογή των λύσεων στις οποίες θα καταλήξει η Μελέτη και εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων χρηματοδότησης τους.
γ) Συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής του ΔΣ για τη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ, η οποία και θα αναλάβει την συνεργασία με τον φορέα, με μέλη: εκπρόσωπο της πλειοψηφίας, τη δημοτική σύμβουλο Παναγιώτα Κοράλλη (μηχανολόγο, υπ. διδάκτωρ Ε.Μ.Π.) ως εκπρόσωπο της μείζονος μειοψηφίας, τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δ. Πάνου (νομικό) και τους δημοτικούς υπαλλήλους που είναι ειδικοί επιστήμονες επί του θέματος, Ανδρέα Νικολετόπουλο (μηχανολόγο, υπ. διδάκτωρ Ε.Μ.Π.), και Απόστολο Αναστασιάδη (μηχανολόγο).
Σχολιάστε