Δημήτρης Γρίβας: “Το ακίνητο είναι δικό μου”Ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Γρίβας, μας έστειλε επιστολή σχετικά με το ρεπορτάζ μας με τίτλο,«Θεατής στην καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων ο Δήμαρχος Πόρου» την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια:

Απαντώντας στο υπό ημερομηνία 18.11.2012 άρθρο της εφημερίδος σας, με τον τίτλο «Θεατής στην καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων ο Δήμαρχος Πόρου» και προς αποκατάσταση της αληθείας και της πραγματικότητος, αναφέρω τα κάτωθι, με την πεποίθηση και προσδοκία ότι η εφημερίδα σας θα δημοσιεύσει, όπως επιβάλλουν οι αρχές της αντικειμενικής ενημερώσεως, την παρούσα απάντησή μου:
Το ακίνητο που αναφέρεται στο άρθρο σας ως «κοινόχρηστος χώρο» αποτελεί οικόπεδο ανήκον στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή μου, έχοντας αποκτήσει ταύτη δυνάμει της υπ? αριθμ. 15.662/22-06-2001 Δηλώσεως αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Καλαυρίας Φωτεινής ΜΑΝΙΑΤΗ – ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας εις τόμον 154 και α.α. 59.
Το οικόπεδο τούτο περιήλθε σε εμέ εκ κληρονομίας του κατά την 18/01/1998 αποβιώσαντος αειμνήστου πατρός μου Ιωάννη ΓΡΙΒΑ δυνάμει της υπ? αριθμ. 13.160/28-12-1997 δημοσίας αυτού διαθήκης, ο οποίος είχε αποκτήσει τούτο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής εξ αγοράς από τον Σταμάτιο Χαρίτωνος ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ δυνάμει του υπ? αριθμ. 48948/05-06-1952 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Γεωργίου ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, νομίμως και τούτου μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας εις τόμον 90 και α.α. 161.
Οι διαδοχικοί δε συμβολαιογραφικοί τίτλοι κυριότητος του άνω οικοπέδου μου, που αποφεύγω για προφανείς λόγους συντομίας να αναφέρω ώδε αλλά έχω οποτεδήποτε στην διάθεσή σας, ανατρέχουν στις αρχές του 19ου αιώνα.
Το οικόπεδό μου αυτό, με το από 30/05/1952 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 153-Τεύχος Α΄-της 04/06/1952), περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Πόρου, ρυμοτομήθηκε, χαρακτηρισθέν ως κοινόχρηστος χώρος.
Κατά της προβλέψεως αυτής του ρυμοτομικού σχεδίου και επειδή ουδέποτε αποζημιώθηκε οποιοσδήποτε εξ ημών των κυρίων του άνω οικοπέδου μου για την επιβληθείσα αυτή ρυμοτόμηση, όπως επιβάλλει το Σύνταγμά μας, προσέφυγα, όπως εδικαιούμην εκ του νόμου, στα Διοικητικά Δικαστήρια και, ειδικότερον, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, αιτούμενος την ακύρωση της σιωπηράς αρνήσεως της Διοικήσεως να άρει την επί χρόνια μη συντελεσμένη αυτή αναγκαστική απαλλοτρίωση του άνω οικοπέδου μου, το οποίο, δικάζοντας αντιμωλία την 22/05/2007, ήτοι κατ? αντιδικίαν με το Ελληνικό Δημόσιο, την τέως Νομαρχία Πειραιώς και τον Δήμο Πόρου, έκανε εν όλω δεκτή την άνω προσφυγή μου.
Πιο συγκεκριμένα, με την υπ? αριθμ. 1212/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 12ο Τριμελές), και αφού το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους προβληθέντες ισχυρισμούς περί δήθεν κοινοχρησίας του οικοπέδου μου, ακύρωσε την προαναφερθείσα σιωπηρά άρνηση της Διοικήσεως και, συνάμα, διέταξε την άρση της μη συντελεσμένης αυτής αναγκαστικής απαλλοτριώσεως δια της τροποποιήσεως
του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Πόρου.
Η άνω απόφαση έχει πλέον και από ετών καταστεί αμετάκλητη.
Συνεπεία, ούτω, της άνω αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως, δεν υφίσταται πλέον για τον νομικό κόσμο η αρχική πρόβλεψη του ρυμοτομικού σχεδίου Πόρου ως προς τον χαρακτηρισμό του άνω ακινήτου μου ως κοινοχρήστου χώρου και έχει αρθεί πλήρως η επ? αυτού επιβληθείσα από το 1952 αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Αρθείσης, όθεν, της επί του άνω ακινήτου μου επιβληθείσης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, τούτο δεν αποτελεί πλέον «κοινόχρηστο χώρο», όπως εσφαλμένως αναγράφεται στο άρθρο σας.
Ως εκ τούτου και κατ? ακολουθίαν των ανωτέρω, ανακριβώς στο σχετικό άρθρο σας χαρακτηρίζεται το άνω οικόπεδό μου ως δήθεν «κοινόχρηστο χώρο».
Όπως ανακριβώς αναφέρεται και ότι ο Δήμος Πόρου τροποποίησε δήθεν το ρυμοτομικό σχέδιο του Πόρου, «ώστε το επίμαχο οικόπεδο να χαρακτηριστεί οριστικά κοινόχρηστο», όπως επί λέξει αναγράφεται στο άνω άρθρο σας.
Ουδέποτε έγινε αυτό, για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Δήμος Πόρου δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα και δικαιοδοσία εκ του νόμου.
Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Πόρου και η επιβολή αναγκαστικής απαλλοτριώσεως επί ακινήτων στον Πόρο, ο οποίος τυγχάνει χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, γίνεται μόνον δια Προεδρικού Διατάγματος.
Με κανέναν άλλο τρόπο.
Ο Δήμος Πόρου, συνεπώς, δεν μπορεί και δεν δικαιούται να τροποποιεί το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού.
Ο δήμος Πόρου έχει μόνον γνωμοδοτική αρμοδιότητα.
Τίποτε άλλο.
Συνεπώς ουδέποτε έγινε αυτό που αναγράφεται στο άνω άρθρο σας.
Ανακεφαλαιώνοντας, το άνω οικόπεδό μου δεν αποτελεί κοινόχρηστο χώρο διότι δεν υφίσταται τέτοια πρόβλεψη σε κανέναν νόμο, καμία διάταξη και καμία εκτελεστή διοικητική πράξη.
Αποτελεί ιδιωτικό χώρο και δη της ανεπιλήπτου κυριότητός μου, τον οποίο και κατά νόμον δικαιούμαι να νέμομαι, διαχειρίζομαι και χρησιμοποιώ νομίμως.
Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, προς αποκατάσταση της οποίας και προκειμένου οι αναγνώστες να την πληροφορηθούν, ευελπιστώ να δημοσιεύσετε ολόκληρη την παρούσα απάντησή μου.

Μετά τιμής
Δημήτριος Γρίβας
Σχολιάστε