Δείτε LIVE τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Πόρου την Παρασκευή 25 Νοεμβρίουimgp9285

Δείτε σε απευθείας μετάδοση, μέσω Live Streaming, από το PorosNews, την τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα  17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 362/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικού Κοιμητηρίου), (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 357/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Καθορισμός τελών Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού και ΤΑΠ έτους 20167). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 358/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Καθορισμός τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης έτους 2017). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 359/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Καθορισμός τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 360/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Καθορισμός τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2017). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 361/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Καθορισμός τελών Διαφήμισης έτους 2017). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 241/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Π/Υ 3ου τριμήνου 2016). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

8.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 257/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Π. (Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2016). (Εισηγητής κ. Αλιφέρης Γεώργιος).

9.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2016 Απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Πόρου και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Εισηγητής κ. Καίκας Γεώργιος).

10.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2016 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πόρου (Κατανομή ποσών για λειτουργικά έξοδα στις σχολικές επιτροπές). (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

11.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2016 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πόρου (Διάθεση αίθουσας στη Γ.Ε. Πόρου). (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).

12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου (ανάδοχος ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.)”. (Εισηγητής κ. Ξάνθης Αναστάσιος).

13.Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Σταδίου Κ. Ε.  ΠΟΡΟΣ (Εισηγητής κ. Γκιών Κων/νος).
Σχολιάστε