Δείτε τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε στο Δ.Σ. στις 12/4/2016 (βίντεο)IMGP9285Δείτε το βίντεο της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, στο κτήριο Συγγρού, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Απόφαση 63/2016:Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας και της ανεξάρτητης δ.σ. κ. Μακρή υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Άμυνας για επαναλειτουργία της προπαίδευσης στο Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ.
  • Απόφαση 64/2016:Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) η υπ’ αριθμ. 50/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα.
  • Απόφαση 65/2016: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (η μειοψηφία και η ανεξάρτητη δ.σ. κ. Μακρή Αγγελική καταψήφισαν την πρόταση) η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Οικονομοτεχνική μελέτη υπηρεσιών αποχέτευσης Δήμου Πόρου».
  • Απόφαση 66/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η επιστροφή ποσού 115,15€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
  • Απόφαση 67/2016: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης αφιερωμένη στη Μεγάλη Εβδομάδα και διατέθηκε σχετική πίστωση.
  • Απόφαση 68-69/2016: Χορηγηθήκαν ομόφωνα προεγκρίσεις άδειας ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  • Απόφαση 70/2016: Χορηγήθηκε ομόφωνα παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2016.

Σχολιάστε