Δείτε τις ειδικότητες για τις 18 θέσεις 8μηνης κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Πόρουassets_LARGE_t_420_54696937

18 θέσεις 8μηνης κοινωφελούς εργασίας για ανέργους στον Δήμο Πόρου εγκρίθηκαν από τον ΟΑΕΔ, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος.
Οι θέσεις, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και αριθμό, είναι οι εξής:

ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ: 2
ΥΕ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1
ΥΕ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 3
ΔΕ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 2
ΔΕ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 2
ΔΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1
ΤΕ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 1
ΤΕ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 1
ΤΕ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: 1
ΤΕ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: 1
ΠΕ – ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ: 1
ΠΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 2

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 3.2.2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f…

Για περισσότερες λεπτομέρειες: (http://www.oaed.gr/-/enarxe-programmatos-koinophelous-chara…)

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κεντρικά από τον Ο.Α.Ε.Δ. και όχι από τους Δήμους στους οποίους αντιστοιχούν οι θέσεις.
Σχολιάστε