Δείτε σε βίντεο τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31ης ΙανουαρίουΟι απαραίτητες συστάσεις μετά την εισήγησηTην Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00, συνεδρίασε στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόρου. Συζητήθηκαν – όπως θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν – τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Πόρου» .
2. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από Κάμπο Τροιζηνίας και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου» .
3. Ενημέρωση – Επικύρωση τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ Δήμου Πόρου 4ου τριμήνου 2012.
4. Ίδρυση & Λειτουργία Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Πόρου & Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.
5. Έγκριση Πρακτικών για συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων & Δημοτικών Υπαλλήλων σε Επιτροπές του Δήμου.
6. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προβολής & Ανάπτυξης Πόρου.
7. Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Ορισμός διατάκτη από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Έγκριση προμήθειας καυσίμων.
10.Έγκριση προμήθειας εντύπων για εκτύπωση λογαριασμών ύδρευσης.
11.Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης .
12. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων.
13.Αίτηση SING VIR για επιστροφή ποσού από παράβολο 90,00€.
Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο

Μέρος 4ο

Μέρος 5ο

Μέρος 6ο

Μέρος 7ο

Μέρος 8ο

Μέρος 9ο
Σχολιάστε