Δήμος Τροιζηνίας προς Πόρο: Πάρτε μέσα σε ένα μήνα άδεια για το νερό, αλλιώς…galatasΙδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, μετά την επιστολή – τελεσίγραφο (26/2) του Δημάρχου Τροιζηνίας κ. Σαμπάνη, προς τον Δήμαρχο Πόρου κ. Στρατηγό, αναφορικά με άντληση νερού από τις γεωτρήσεις της Τροιζηνίας.
Στην επιστολή «βόμβα» του Δήμου Τροιζηνίας, η οποία δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα koutouzis.gr, καλείται ο Δήμος Πόρου, μέσα σε ένα μήνα, να υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Τροιζηνίας, αίτημα αδειοδότησης για την άντληση και εμπορία ποσίμων υδάτων από γεωτρήσεις που βρίσκονται εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Τροιζηνίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος Τροιζηνίας, θα εφαρμόσει τον όρο β) της υπ. αριθ. 128/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπει να κινηθεί η διαδικασία τόσο για τον ορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη του αναλογούντος τέλους εμπορίας νερού, όσο και για τη σφράγιση των υδροληψιών του Δήμου Πόρου αφού αυτές – σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση – θα λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη άδεια του Δήμου Τροιζηνίας και συνεπώς παράνομα.

Το θέμα των γεωτρήσεων της Τροιζηνίας, εξελίσσεται σε πολύ κρίσιμο τελικά, και δεν αποκλείεται η αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πόρου να είναι γεμάτη, αύριο το απόγευμα στις 6.
Να υπενθυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν στις 25 Ιουλίου 2012, όταν ο Δήμος Τροιζηνίας, με την υπ. αριθ. 128/2012 Απόφαση, είχε αποφασίσει τα ακόλουθα:
1. Να κληθούν οι Δήμοι Πόρου και Ύδρας, οι οποίοι αντλούν νερό από υδροληψίες εντός των ορίων του Δήμου Τροιζηνίας και διοχετεύουν αυτό με αντάλλαγμα μέσω του δικτύου τους ύδρευσης, να ζητήσουν την προβλεπόμενη από το αρ. 12ΒΔ24.9-20.10.1958 αδειοδότηση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτούς της παρούσας. Η θετική ανταπόκριση τους θα ληφθεί υπ’ όψιν για τη διαδικασία ορισμού του σχετικού τέλους από το Δήμο Τροιζηνίας.
2. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν να ζητήσουν την άδεια του Δήμου Τροιζηνίας στην παραπάνω προθεσμία, να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες ορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους εμπορίας νερού από τους Δήμου Πόρου και Ύδρας για την έως και το τρέχον έτος χρήση τους και οι νόμιμες διαδικασίες παύσης άντλησης νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα του Δήμου Τροιζηνίας, ήτοι σφράγισης των υδροληψιών τους αφού αυτές λειτουργούν χωρίς τη νόμιμη άδεια του Δήμου Τροιζηνίας και συνεπώς παράνομα, από το επόμενο έτος (01-01-2013) ώστε να έχουν το χρόνο ανεύρεσης άλλου τρόπου καλύψεως των σχετικών αναγκών των δημοτών τους.
Κατά της ανωτέρω Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τροιζηνίας, ο Δήμος Πόρου άσκησε την από 11-9-2012 προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος την έκανε αποδεκτή και, με την υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 44945/39857/24-10-2012 Απόφασή του, ακύρωσε την υπ. αριθ. 128/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τροιζηνίας.
Εν συνεχεία, ο Δήμος Τροιζηνίας, άσκησε την από 15-11-2012 και με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 413/28-11-2012 προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006, ζητώντας την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και την συνακόλουθη αναβίωση της προαναφερθείσας υπ. αριθ. 128/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας. Η υπόθεση εκδικάστηκε από την Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006 κατά τη συνεδρίαση της 21-12-2012 και, με το υπ. αριθ. 25 Πρακτικό της Επιτροπής, έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Τροιζηνίας και ακυρώθηκε, ως μη νόμιμη, η υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 44945/39857/24-10-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αναβίωσε η ισχύς της υπ. αριθ. 128/2012 Απόφασης.
Για την αναβίωση της ισχύος της υπ. αριθ. 128/2012 Απόφασης, πληροφορηθήκαμε εδώ στο Poros News, από τον Αντιδήμαρχο Τροιζηνίας κ. Δαρσινό, από σχετικό σχόλιο του, σε ρεπορτάζ μας. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, με σχόλια τους αντέδρασαν τόσο ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Τροιζηνίας κ. Αθανασίου, ο οποίος τάσσεται κατά της 128/2012 Απόφασης, όσο και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Πόρου κ. Δημητριάδης.
Διαβάστε την επιστολή του Δήμου Τροιζηνίας προς τον Δήμο Πόρου
Σχολιάστε