Δήμος Πόρου: Ενημέρωση για ζητήματα ύδρευσης (πίνακες)



IMGP4084

Ο Δήμος Πόρου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την ποιότητα του νερού του Πόρου και άλλα ζητήματα ύδρευσης:

Με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου, ο Δήμος Πόρου ενημερώνει υπεύθυνα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ύδρευση της επικράτειας του Δήμου.

Όπως είναι γνωστό, εδώ και δεκαετίες ο Πόρος υδροδοτείται από τις πηγές που βρίσκονται στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου (Λεμονοδάσος, Μιστρέτσι), ενώ τις περιόδους μεγάλης κατανάλωσης η υδροδότηση ενισχύεται από το νερό των πηγών του κάμπου Τροιζηνίας.

Η ποιότητα του νερού των πρώτων πηγών είναι από μόνη της πολύ καλή, ενώ το νερό των δεύτερων πηγών είναι επιβαρυμένο με νιτρικά από τα λιπάσματα των καλλιεργειών της περιοχής και για τον λόγο αυτό απαιτείται η επεξεργασία του από τον απoνιτροποιητή που λειτουργεί στην Σφαιρία.

Η λειτουργία του απονιτροποιητή μετατρέπει το νερό του κάμπου σε πόσιμο, ωστόσο προκαλεί απώλεια στην ποσότητά του της τάξης του 40%. Επίσης, η καλή ποιότητα του νερού, χειμώνα-καλοκαίρι, διασφαλίζεται και από το συστηματικό έλεγχο και την προβλεπόμενη χλωρίωση των δεξαμενών.

Ο Δήμος Πόρου έχει φροντίσει τα τελευταία δύο χρόνια για την πλήρη συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας του νερού, καθώς και για τον συστηματικό έλεγχό της μέσω δειγματοληψιών και αναλύσεων που διενεργούνται από διαπιστευμένο εργαστήριο σε αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας.

Κατά συνέπεια η κατανάλωση του νερού βρύσης είναι απολύτως ασφαλής και η μόνη σύσταση προς τους καταναλωτές είναι η τοποθέτηση απλών οικιακών φίλτρων στις βρύσες τους για την κατακράτηση ανόργανων στοιχείων που υπάρχουν στο δίκτυο λόγω της παλαιότητάς του.

Δυστυχώς, η αντιπολίτευση του Δήμου, καθώς και ορισμένα προσκείμενά της «ενημερωτικά» μέσα, θεωρούν σωστό για τον τόπο να εγείρουν κάθε Αύγουστο (το έχουν κάνει και πέρυσι και φέτος) διάφορα ζητήματα αναφορικά με την ποιότητα του νερού, δικαιολογώντας μάλιστα την «ανησυχία» τους στο πραγματικό γεγονός ότι ο Δήμος κάνει συστηματικά πλέον σοβαρές δαπάνες για την συντήρηση και την αγορά ανταλλακτικών στον απονιτροποιητή και στα συστήματα χλωρίωσης. Δηλαδή η απόδειξη της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού από το 2014 και μετά μετατρέπεται για μικροπολιτικά οφέλη (από ορισμένους που δεν διστάζουν να ζημιώνουν ολόκληρο τον Πόρο, προκειμένου να πλήξουν την δημοτική αρχή) σε λόγο δήθεν ανησυχίας.

 

     Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας στον τομέα της ύδρευσης είναι:

  1. Η παλαιότητα του αγωγού μεταφοράς από τον κάμπο στον Πόρο και οι συνεχείς βλάβες που προκαλούνται πλέον σε αυτόν. Στις βλάβες αυτές οφείλονται και οι αρκετές διακοπές ειδικά στις ψηλές περιοχές του Οικισμού και στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου, καθώς, κάθε φορά, ώσπου να αποκατασταθούν, διακόπτεται αναγκαστικά η παροχή προς τις δεξαμενές, με συνέπεια να πέφτει η στάθμη τους και η πίεση του δικτύου.
  2. Η ύπαρξη ενός παλιού τμήματος δικτύου αμιάντου στον Οικισμό, καθώς η εργολαβία αντικατάστασής του το 2012 διακόπηκε πριν την ολοκλήρωσή της, με την αιτιολογία της έλλειψης χρηματοδότησης.
  3. Η οριακή επάρκεια του νερού τις μέρες μεγάλης αιχμής (με δεδομένη την απώλεια που επιφέρει η λειτουργία του απονιτροποιητή) και η εξ ορισμού αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες κάθε γεώτρησης.
  4. Η στέρηση του νερού από τις περιοχές των γεωτρήσεων και οι συνέπειές της στις καλλιέργειες και στην φυσική χλωρίδα και πανίδα τους.

 

     Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, για την οποία δεν υπήρχε συνολικός σχεδιασμός μέχρι τον Αύγουστο του 2014, ο σχεδιασμός της νέας Δημοτικής Αρχής είναι ο εξής:

  1. Η βασική λύση σε ό,τι αφορά την επάρκεια νερού, είναι εκείνη της αφαλάτωσης και ήδη δρομολογείται η δημιουργία τέτοιας εγκατάστασης στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου. Η λειτουργία αφαλάτωσης μπορεί να καλύψει καταρχήν τις μισές ανάγκες του Δήμου και σε δεύτερη φάση να εξασφαλίσει το σύνολο των αναγκών πόσιμου ύδατος. Η λύση αυτή έχει προκριθεί για τους εξής λόγους: α) ανεξάντλητη επάρκεια νερού, β) μη-εξάρτηση από άλλους φορείς για την υλοποίηση έργων, γ) ασύμφορη λειτουργία απονιτροποιητή, δ) προοπτική αποδέσμευσης όχι μόνο των πηγών του κάμπου, αλλά και του Λεμονοδάσους – Μιστρετσίου και «ξεκούραση» του υδροφόρου ορίζοντά τους, ε) απόρριψη εναλλακτικών λύσεων αναζήτησης νερού με γεωτρήσεις στον Πόρο για τους ίδιους λόγους.
  2. Εντός του 2017 θα ανατεθεί συνολική Μελέτη για τα θέματα ύδρευσης (κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης Μελέτης για τα προβλήματα του Βιολογικού), η οποία θα καταδείξει όλα τα επί μέρους προβλήματα και όλους τους τρόπους και τα βήματα αντιμετώπισης.
  3. Το Νοέμβριο του 2014 ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η χρηματοδότηση των έργων αντικατάστασης και αυτοματισμών του αγωγού μεταφοράς του κάμπου και η Περιφέρεια συνέταξε Μελέτη για έργο 3.750.000€, για τη διέλευση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου μας και του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων στο υπέδαφος του δρόμου Δρυόπης-Γαλατά, ως υποέργο στο εκτελούμενο έργο ανακατασκεύης του εν λόγω δρόμου. Η Μελέτη αυτή εγκρίθηκε από τα ΔΣ των δύο Δήμων τον Απρίλιο του 2015. Ωστόσο, τα προβλήματα χρηματοδότησης του κυρίως έργου (δρόμος) προκάλεσαν μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του υποέργου, το οποίο, σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια έχει διαβεβαιώσει τους Δήμους μας ότι πρόκειται να χρηματοδοτήσει, ακόμα και αυτοτελώς.
  4. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο αμιάντου, αναζητείται χρηματοδότηση για την επανάληψη του διακοπέντος έργου.
  5. Το 2016 υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ του έργου τηλεμετρίας όλου του δικτύου.

 

   Τέλος, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενημέρωσης των κατοίκων και επισκεπτών για την ποιότητα του νερού, ο Δήμος μας από σήμερα και στο εξής και για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα δημοσιοποιεί όλες τις επίσημες αναλύσεις νερού, ώστε να μπει οριστικά τέλος στην μικροπολιτική εκμετάλλευση αυτού του τόσο ευαίσθητου ζητήματος, από εκείνους μάλιστα που επί 25 χρόνια δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα ανωτέρω προβλήματα.

Πατήστε τους παρακάτω πίνακες για μεγέθυνση

%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf1%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf2

 




Σχολιάστε