Δήμος Πόρου: Έναρξη 1ης φάσης προγράμματος κοινωφελούς εργασίαςdimos porouΑΠΟ 26-09-2013 ΕΩΣ 11-10-2013 ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΧΟΥΝ:

 

  1. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι.
  2. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών.
  3. Οι εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών.
  4. Οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι (με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών).
  5. Άνεργοι πτυχιούχοι.

 

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (oaed.gr).

 

 

Πληροφορίες: α) ΟΑΕΔ (oaed.gr)

β)ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (2298029102)

γ) ΔΗ.Κ.Ε.Π. (2298029099, 2298022447)

 
Σχολιάστε