Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους με ενδιαφέροντα θέματα


Λεμονοδάσος Μνημεία Εικ 3Το Δ.Σ του ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ συγκαλεί Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων το Οργανισμού  την Κυριακή 17-4-2016 στις 11:00 το πρωί στη Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1ον    Διάθεση 50 υδρομετρητών
2ον    Ενημέρωση για τον τρόπο εκλογής αντιπροσώπων.
3ον    Καθορισμός παγίων αρδευτικών τελών σύμφωνα με το καταστατικό
4ον    Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ από ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER
5ον    Διάφορα θέματα που θα προταθούν
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις   24-4-2016 στον ίδιο τόπο και ώρα
Ο δήμος Πόρου ως εποπτεύουσα αρχή παρακαλείται να αποστείλει εκπρόσωπο.
Τις εργασίες της Γ.Σ. παρακαλούνται να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη του ΤΟΕΒ.Σχολιάστε