ΒΙΟΚΑ και λιμάνι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 12 Μαρτίουphoto (55)Ο Βιολογικός Καθαρισμός επανέρχεται στην επικαιρότητα στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου  2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα της Χατζοπουλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης περί:

 

1.Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Έγκριση μελέτης & αποδοχή τευχών Δημοπράτησης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ” συνολικού προϋπολογισμού 1.291.500,00€ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

2.Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Ενημέρωση περί της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου γιά τη δημοπράτηση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3, Α4.1 ΚΑΙ Α4.2 ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” προϋπολογισμού 100.000,00€ (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3.Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Εκτέλεσης Εργαστηριακών Αναλύσεων Αποχετευτικού Δικτύου – ΕΕΛ Πόρου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4.Έγκριση Εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Αποδοχή της Τεχνικής Έκθεσης αξιολόγησης αυτοματισμών και καθορισμός των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο σύστημα αυτοματισμού των αντλιοστασίων προσαγωγής του αποχετευτικού δικτύου προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της λειτουργίας τους (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

5.Διατύπωση αιτήματος προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου γιά εξωραϊσμό τμήματος λιμανιού που έχει καταρρεύσει. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

6.Έγκριση εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα:

α)των προστίμων, παραβάσεων και αιτιών αστοχίας παρελθόντων έργων ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά.

β)της συμμετοχής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

7.Έγκριση εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 165/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού προθεσμίας και προστίμου γιά σύνδεση στο δίκτυο ΒΙΟΚΑ.(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

8.Έγκριση εισήγησης Επιτροπής ΒΙΟΚΑ με θέμα: Επιβολή χρήσης λιποσυλλεκτών από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μη σύνδεσης βόθρων στο δίκτυο ΒΙΟΚΑ.(Εισηγητής . Δήμαρχος).

 
Σχολιάστε