Απών ο Δήμος Πόρου από την προσφυγή των νησιωτικών δήμων για τις Δ.Ο.Υ – Πληροφορίες για διατήρηση της εφορίας στον ΠόροΣτην είσοδο της ΔΟΥ Πόρου

Δέκα πέντε νησιωτικοί δήμοι προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθεί ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και στο Σύνταγμα, αλλά και ωςπαράνομη η από 19.10.2012 υπουργική απόφαση με την οποία ανακαλείται η λειτουργία ή επέρχεται η συγχώνευση ορισμένων ΔΟΥ ανά την Ελλάδα.
Ανάμεσα στους δήμους που προσφεύγουν κατά της απόφασης, δεν βρίσκεται ο Δήμος Πόρου, που πριν μερικές εβδομάδες βρέθηκε «μπροστάρης» στις κινητοποιήσεις πολιτών και φορέων, με αποκορύφωση την μαζική διαδήλωση στο κτήριο της τοπικής εφορίας. Δημοσίευμα της “ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ” ωστόσο, αναφέρει πως η Εφορία του Πόρου δεν καταργείται τελικά και παραμένει στο νησί υπό την προϋπόθεση, ο Δήμος να αναλάβει το λειτουργικό κόστος του κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται.
Οι δήμοι που προσφεύγουν στο ΣτΕ είναι οι ακόλουθοι: Καλύμνου, Θήρας, Άνδρου, Σκοπέλου, Τήνου, Κέας, Παξών, Ιθάκης, Λέρου, Καρπάθου, Ικαρίας, Ληψών, Πάτμου, Λέσβου και Λήμνου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλύμνου έχει καταθέσει και αίτηση αναστολής.
Ειδικότερα, οι δήμοι υπογραμμίζουν ότι η υπουργική απόφαση με την οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται ΔΟΥ είναι αντίθετοι σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, όπως τα άρθρα 4, 25, 101 και 106. Αρχικά υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος για παρόμοια θέματα πρέπει να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα και όχι υπουργική απόφαση όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ακόμη, επισημαίνουν ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος) και της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), αλλά και το άρθρο 106 του συνταγματικού χάρτη για την προστασία του γενικού συμφέροντος.
Παράλληλα, τονίζουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγματος το οποίο προστατεύει τη «νησιωτικότητα». Και αυτό γιατί υπάρχουν δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων των νησιών, πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν έντονα προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων και οι πολίτες μεγάλης ηλικίας αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, ενώ θα αναγκάζονται πολλές φορές να διανυκτερεύουν σε άλλα νησιά, εάν δεν ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με τη ΔΟΥ, ή εάν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (απαγορευτικό απόπλου).
Σε άλλο σημείο των προσφυγών τονίζουν ότι με τη συγχώνευση των ΔΟΥ, επέρχεται επιδείνωση της καθημερινότητας των φορολογουμένων πολιτών και θα δυσχερευθεί ακόμη περισσότερο η οικονομική ζωή των νησιών, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση και η εφαρμογή της επίμαχης υπουργικής απόφασης θα αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» πολλών από αυτές. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η απομάκρυνση των ΔΟΥ επιτείνει αντί να θεραπεύει «τις πασίγνωστες αδυναμίες αποτελεσματικού ελέγχου της φοροδιαφυγής». Σ’ αυτό προστίθεται και ο πολλαπλασιασμός των εξωχώριων εταιρειών που δραστηριοποιούνται τελευταία στον τομέα των αγοραπωλήσεων ακινήτων σε νησιωτικές περιοχές.
Η συγχώνευση των ΔΟΥ προσβάλλει το ατομικό δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες των πολιτών των νησιών, υπογραμμίζεται στις προσφυγές. Όμως, η συγχώνευση των ΔΟΥ παραβιάζει και το άρθρο 170 της ενοποιημένης συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίμαχο Ευρωπαϊκό άρθρο αναφέρει ότι «στα πλαίσια συστήματος ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της πρόσβασης στα δίκτυα αυτά και λαμβάνει ειδικότερα υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης».

Τι θα γίνει τελικά με τη Δ.Ο.Υ Πόρου; Οψόμεθα…
Πηγή: ΑΜΠΕ
Σχολιάστε