Αντιδράσεις ακτοπλόων στην ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐαΛύσεις στην προβληματική ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, επιχειρεί να δώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την θεσμοθέτηση νομοσχεδίου που αφορά μεταξύ άλλων την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα.

Ωστόσο, τις αντιδράσεις τους εξέφρασαν οι ακτοπλοϊκές εταιρίες στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», η οποία ολοκληρώθηκε εχθές το μεσημέρι, 28 Φεβρουαρίου 2017.

Διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, ενθαρρύνουν τοπικές πρωτοβουλίες δήμων και άλλων φορέων για δρομολόγηση τοπικών γραμμών πλοίων, δίνοντας την δυνατότητα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους έως πέντε έτη για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής.

Από την πλευρά τους οι ακτοπλόοι μέσω του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), καλούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιώτικής πολιτικής να αποσύρει το άρθρο 54 «Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η κατά το παρελθόν η διενέργεια σχετικών με το θέμα δραστηριοτήτων (ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση) από δήμους, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, εταιρείες λαϊκής βάσης, κ.α, είχε αρνητικά έως και καταστροφικά αποτελέσματα, πρώτον για τους ίδιους τους φορείς ως επιχείρηση, αλλά και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των συγκεκριμένων νησιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο saronicmagazine.com
Σχολιάστε