Ανακοίνωση του Δήμου Πόρου για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμουςdimos porouΑπό τον Δήμο Πόρου ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Κάνουμε γνωστό στους δημότες και κατοίκους μας ότι ψηφίστηκε νόμος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Οφειλέτες με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2009, υπάγονται σε ρύθμιση των διατάξεων του ν. 3801/2009.

Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4597/2014 (άρθρο 51), προβλέπει τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 έως και σήμερα ως εξής:

α. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, απαλλάσσονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό από προσαυξήσεις.

β.  Για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ και σε 24 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό, με προϋπόθεση ότι το ποσό της δόσης θα είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το μήνα.

γ. Για οφειλές από 5.001 έως 10.000 ευρώ και σε 48 δόσεις, προβλέπεται απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 50%.

δ.  Για οφειλές από 10.001 έως 20.000, προβλέπονται 72 δόσεις και απαλλαγή των προσαυξήσεων  σε ποσοστό 30%.

ε. Για οφειλές από 20.001 και άνω, προβλέπονται 100 δόσεις και απαλλαγή των προσαυξήσεων  σε ποσοστό 10%.

Σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας και κατόπιν σχετικής αίτηση είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες δόσεις από τις προβλεπόμενες.

Στην συγκεκριμένη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών  μέχρι τη δημοσίευση του νόμου (14 Απριλίου 2014).

Εξαιρούνται των ρυθμίσεων οφειλές για πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, και όσοι υπήχθησαν σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων ρυθμίσεων σε δόσεις.

Αίτηση υπαγωγής στην τρέχουσα ρύθμιση μπορεί να γίνει εντός 4 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, το αργότερο μέχρι τις  4 Αυγούστου 2014, στον Δήμο Πόρου, η οποία και εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η εξόφληση ή η 1η δόση καταβάλλεται έως και 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, όταν τηρούνται με συνέπεια οι όροι και έχει καταβληθεί το 30% της συνολικής οφειλής ο Δήμος προβαίνει σε άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και ο οφειλέτης καθίσταται φορολογικά ενήμερος εφόσον οι δόσεις καταβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ή καθυστερήσει την δόση.

 

 

 

 
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. ΠΑΚΩΜΟ says:

    Eάν ο νόμος περιλαμβάνει και τους Μπαταχτσίδες καταστηματάρχες (ή ιδιοκτήτες καταστημάτων) που χρωστάνε λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης δύο και τριών ετών,τότε θα σταματήσω και εγώ το κορόιδο να πληρώνω γιατί μετά ένα δύο χρόνια η Κυβέρνηση θα μου δώσει το δικαίωμα να τα εξοφλήσω εις βάθος χρόνου(Ισως στέλνοντας επιταγές από τον άλλο κόσμο.

Σχολιάστε