Ανακοίνωση πρόσληψης 3 ατόμων για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Πόρουdimos porouΟ Δήμος Πόρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πόρου, που εδρεύει στον Πόρο και συγκεκριμένα του εξής. ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)….

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης εδώ
Κατεβάστε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης εδώ
Κατεβάστε Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ εδώ (Microsoft Word) εδώ (PDF)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΟ 10/6/2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/6/2015.
Σχολιάστε