Σύσταση για κατανάλωση νερού δικτύου στα σχολεία του Πόρουgumnasio

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, δασκάλους, γονείς) τη δυνατότητα και την ασφάλεια χρήσης του νερού δικτύου για κατανάλωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Συνίσταται μάλιστα η ενθάρρυνση της κατανάλωσης νερού δικτύου από τους μαθητές, σε αντιδιαστολή με τη χρήση εμφιαλωμένου νερού, τόσο για λόγους υγιεινής (μη ελεγχόμενες συνθήκες συντήρησης εμφιαλωμένων – σε σκιά <15οC), όσο και για λόγους ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης (μείωση της υπερβολικής χρήσης και απόρριψης πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης).

Η παρούσα οδηγία προέκυψε μετά από:

  • – Αξιολόγηση σειράς αναλύσεων νερού δικτύου, που διενεργήθηκαν με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Πόρου, από διαπιστευμένο εργαστήριο, εντός της περιόδου 5/2015-9/2016, σε χαρακτηριστικά σημεία δειγματοληψίας, εκ των οποίων και οι σχολικές βρύσες.
  • – On-line παρακολούθηση της λειτουργίας του απονιτροποιητή, ώστε να αντιμετωπίζονται και να προγραμματίζονται οι τυχόν απαραίτητες για την ορθολογική διαχείριση του νερού δικτύου διακοπές λειτουργίας της μονάδας.
  • – Διενέργεια πάγιων εργασιών συντήρησης-αντικατάστασης μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και συστημάτων χλωρίωσης.
  • – Τοποθέτηση και συχνή συντήρηση – αντικατάσταση απλών οικιακών φίλτρων στην παροχή των σχολικών βρυσών, με ευθύνη της σχολικής επιτροπής, για την κατακράτηση τυχόν υπολειμμάτων σκουριάς ή άλλων ανόργανων στοιχείων που αναμένονται λόγω παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης.Σχολιάστε