“Αλλαγή Πορείας”: Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις στο Δ.Σ. και στο Δ.Λ.Τ.IMGP7968Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Πόρου, μας έστειλε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Η παράταξή μας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 18.2.2013, έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:

1. Παρά την ενσωμάτωση της πλειοψηφίας των παρατηρήσεών μας στην τελική μορφή του, καταψηφίσαμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2013-2014, λόγω σοβαρών ανακριβειών που διατηρήθηκαν και λόγω της άρνησης της δημοτικής αρχής να εντάξει δράσεις, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα και την αντιμετώπισή τους: α) Τη δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. και τις ιχθυοκαλλιέργειες,
β) Την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, γ) Τον τομέα υγείας, δ) Τις ακτοπλοϊκές και πορθμειακές συγκοινωνίες, ε) Την έλλειψη ελεύθερων παραλιών, στ) Τις διακοπές ηλεκτροδότησης, ζ) Τη διεκδίκηση των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ, η) Τη μείωση των δημοτικών τελών που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, θ) Τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ.
2. ΒΙΟΚΑ: επισημάναμε ότι στο Ε.Π. έχουν εγγραφεί δαπάνες 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να έχει δρομολογηθεί η λύση των υφιστάμενων προβλημάτων του και χωρίς να συμμετέχει στα έξοδα ο Δήμος Τροιζηνίας.
3. Τουριστική προβολή: καταγγείλαμε ότι δεν εντάχθηκε στο Ε.Π., η πρότασή μας για ενίσχυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που προβάλουν τον Δήμο (όπως το x – poros και η συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού), παρότι είχε γίνει ομόφωνα αποδεκτή από το ΔΣ.
4. Οικονομικά του Δήμου: Επαναλάβαμε το ερώτημα πώς, ενώ κατά την τελευταία τριετία έχει σημειωθεί μείωση των δαπανών μεγαλύτερη από τη μείωση των εσόδων κατά 5,6%, το χρηματικό υπόλοιπο, αντί να αυξηθεί, έχει μειωθεί κατά 538.327 ευρώ (68%!!!), χωρίς μάλιστα, στη μείωση αυτή να συμπεριλαμβάνονται τα 380.000 ευρώ της υπεξαίρεσης. Παρότι ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα έδινε απάντηση, δεν εξήγησε τελικά πού είναι τα χρήματα αυτά και πώς εξαφανίζονται χρόνο με το χρόνο;
5. Σχέδιο Πόλης: τονίσαμε τις πολιτικές ευθύνες της δημοτικής αρχής για την κωλυσιεργία θέσπισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και μετά από εισήγησή μας εντάχθηκε στο Ε.Π. η τροποποίηση του Ρ/Σ στην Πέρλια.

Τέλος, στη συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου της 7.2.2013, η παράταξή μας τόνισε τις εγκληματικές ευθύνες της δημοτικής αρχής σχετικά με:
1. Την κωλυσιεργία στις διαδικασίες αποκατάστασης του προβλήτα και αναπλήρωσης των χαμένων θέσεων ελλιμενισμού.
2. Την παντελή αδράνειά της μπροστά στη γνωστοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο, το λιμάνι του Πόρου σε λίγους μήνες θα μετατραπεί σε μαρίνα μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών και μαζί με ολόκληρη τη χερσαία ζώνη λιμένα θα τεθούν για τα επόμενα 30 έως 50 χρόνια υπό ιδιωτική διαχείριση (πιθανότατα μάλιστα τούρκων επενδυτών).
3. Για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκήρυξης διαγωνισμού για την παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου για την 5ετία 2013 – 2017.
Σχολιάστε