Αλλάζει το καθεστώς των Δημοτικών Λιμενικών ΤαμείωνΞεκινάει στις αρχές του 2013 η κατάργηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Σάββα Αθανασίου (που δημοσιεύει και στην εφημερίδα «Επενδυτής») με διάταξη, του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας, προβλέπεται ύστερα από πρόσκληση του ΥΝΑ, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους είτε να ενταχθούν σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα. Εξάλλου, προβλέπεται δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, που θα αποτελείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο και θα παρακολουθεί την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής λιμένων. Επίσης, θα λειτουργεί και Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και προβλέπεται η διαδικασία αδειοδότησης λιμενικών έργων.
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές του νέου έτους.
Σχολιάστε