Έως τις 29.7.2015 η διαβούλευση για τον Κανονισμό Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεωνphoto (21)Με την υπ’ αριθμ. 248/2015 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου ενέκρινε τη διαδικασία διαβούλευσης και λήψης Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Κανονισμού Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1.Α.4 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε διαβούλευση έως τις 29 Ιουλίου 2015.

Διαβάστε τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το κείμενο του Κανονισμού εδώ.
Σχολιάστε