Έργα στην Τροιζηνία από την Π.Ε. Νήσων


Φωτογραφία: Κώστας Μωραϊτης

Φωτογραφία: Κώστας Μωραϊτης

Τέσσερα νέα έργα, εγκρίθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα νήσων. Τα έργα θα πραγματοποιηθούν σε Αίγινα και Μέθανα.

Σε ότι αφορά τα Μέθανα, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας, για το έργο «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αγωγού ύδρευσης Μεθάνων», προϋπολογισμού 1.750.220 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο θα κατασκευάσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων με την υποβολή από το Δήμο Τροιζηνίας πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Επίσης, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας, για το έργο «Επέκταση Δικτύου Ακαθάρτων Μεθάνων», προϋπολογισμού 929.500 ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο θα κατασκευάσει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων με την υποβολή πρότασης από τον Δήμο Τροιζηνίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Εντωμεταξύ όπως έχουμε ήδη κάνει γνωστό, ξεκίνησε και εξελίσσεται κανονικά η αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων του λιμένα Πόρου, προϋπολογισμού 568.488 ευρώ που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής.

Στο έργο που βρίσκεται στη θέση μπροστά από το σημείο στάθμευσης των ταξί, η ανωδομή του κρηπιδώματος έχει υποστεί ρηγματώσεις και τμηματικές καθιζήσεις, λόγω των εκτεταμένων υποσκαφών που έχει υποστεί η θεμελίωση του κρηπιδότοιχου, έχει απωλεσθεί η ευστάθεια του κρηπιδότοιχου και κατά συνέπεια καθίσταται επικίνδυνη η χρήση του συγκεκριμένου μετώπου του λιμένα για πρόσδεση πλοίων, διακίνηση φορτίων και επιβατών.

Για την αποκατάσταση της θεμελίωσης του κρηπιδότοιχου και την αποκατάσταση της ανωδομής προβλέπονται συγκεκριμένα οι εξής εργασίες:

  • Καθαρισμός της λεκάνης μπροστά από το κρηπίδωμα, καθαίρεση ύφαλων τμημάτων από σκυρόδεμα που προέρχονται από παλαιότερες επισκευές αυτού και καθαρισμός από φερτά υλικά σε μήκος 120 μέτρων, πλάτος 10 μέτρων και βάθος ενός μέτρου περίπου, ώστε να μην μειωθεί το βάθος του λιμένα όταν τοποθετηθεί το ύφαλο σκυρόδεμα.
  • Έγχυση ύφαλου σκυροδέματος για την πλήρωση των υποσκαφών και τη δημιουργία «ποδός» μπροστά από το κρηπίδωμα.
  • Αποκατάσταση της ανωδομής του κρηπιδώματος του λιμένα, με καθαίρεση αυτής σε μήκος 120 μέτρων και σε πλάτος που κυμαίνεται από 6,50 μέτρα έως 10 μέτρα, πλήρωση των κενών με αδρανή λατομείου, κατασκευή υπόβασης και βάσης και αποκατάσταση του δαπέδου με σκυρόδεμα.
  • Επεξεργασία τελικής επιφανείας ανωδομής με επίπαση σκληρυντικού υλικού.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων πρόσδεσης των πλοίων (δέστρες- κρίκοι).

 

 
Σχολιάστε